Kiikan entiselle asemalle ja Tulkkilan juustolalle avustusta

Rakennusperinnön hoitoon on myönnetty valtionavustuksia kulttuurihistoriallisesti arvokkaille kohteille. Tukea saa alle puolet hakijoista.

Pirkanmaalla yksi merkittävistä avustuksen saaneista kohteista on entinen asemarakennus Sastamalan Kiikassa. Satakunnassa tukea myönnettiin muun muassa Tulkkilan juustolan peltikattojen korjaukseen Kokemäellä.

ELY-keskukset jakoivat avustuksia Pirkanmaalle yhteensä 67 000 euroa neljälletoista ja Satakuntaan 53 000 euroa viidelletoista kohteelle. Hakemuksia tuli Pirkanmaalta 35 ja Satakunnasta 31.

“Rahoitettavien kohteiden valinnassa tärkeänä pidettiin kohteen kulttuurihistoriallisen arvon lisäksi kohteen sijaintia valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä tai arvokkaalla maisema-alueella”, kertoo ylitarkastaja Pekka Kinanen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.