Peruskoululaisten etäopetuksesta voidaan joutua päättämään nopeasti, Sastamalassa kasvatusjohtaja saamassa vallan

Pekka Kares.

Perusopetuslakiin lisätty väliaikainen pykälä mahdollistaa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen. Sastamalassa asiasta päättäminen ollaan delegoimassa kasvatusjohtaja Pekka Karekselle.

Taustalla lakimuutoksessa on ehkäistä koronaviruksen leviämistä ja lieventää haittoja sekä turvata opetuksen turvallinen järjestäminen ja varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta. Päätöksiä voidaan joutua tekemään nopeasti. Käytännössä opetusta voidaan järjestää osin tai kokonaan etäyhteyksiä hyödyntäen, jos ei ole turvallista tarjota lähiopetusta.

Hallintosäännön mukaan poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisestä päättäminen kuuluu sivistyslautakunnalle. Se voi kuitenkin jakaa valtaansa edelleen.

Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen tulee olla välttämätöntä. Asiasta voidaan linjata enintään kuukaudeksi kerrallaan.

Päätösvallan delegoiminen loppuvuodeksi poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden osalta on sivistyslautakunnan käsiteltävänä.