Museotoiminta Tornihuvilaan?

Sastamalan seudun museon näyttelytilaksi esitetään Tornihuvilaa. Sastamalan kaupunginhallitus saa puntaroitavakseen esityksen, jossa ehdotetaan näyttelyiden järjestämistä Tornihuvilassa. Kivinavetalle etsittäisiin muuta, ensisijaisesti alueen elinvoimaa vahvistavaa käyttöä.

Museokokoelmien haltuunotto käynnistettäisiin välittämästi ja siihen varattaisiin 30 000 euron määräraha. Tavoitteena on kokoelman museaalisen arvon korostaminen ja sitä kautta tilatarpeen selkeä vähentäminen. Varastoitavien museoesineiden tilaksi osoitetaan Stormin vanha koulu.

Museotoiminnan järjestämistä on paikkakunnalla pohdittu jo jonkin aikaa erityisen museotyöryhmän voimin. Lopputulemana oli, että Kivinavetta vaatisi mittavan remontin täyttääkseen museonlain vaatimat kriteerit. Kivinavetan saneeraus ei ole mukana Sastamalan kaupunginvaltuuston hyväksymässä investointisuunnitelmassa vuosille 2017 – 2019. Lisäksi arvioidut ylittävät merkittävästi kaupungin normaalin investointitason.

Kirjakorttelissa sijaitsevan Tornihuvilan peruskorjaus valmistui vuonna 2015 ja tila on vajaakäytössä. Museota ylläpitävän Suomen kirjainstituutin säätiön hallinnoima Pukstaavi sijaitsee Tornihuvilan välittömässä läheisyydessä. Työryhmä katsoo, että museon näyttelytoiminnan siirtäminen tähän kokonaisuuteen tehostaisi henkilöstön käyttöä sekä tukisi samalla Sastamalan keskeisten matkailukohteiden kehittymistä. Lisäksi Tornihuvila on itsessään kulttuurihistoriallisesti merkittävä.